Gruntowe wymienniki ciepła

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą gruntowych wymienników ciepła (GWC), które wykorzystują energię zgromadzoną w gruncie. Warto podkreślić, że na głębokości ok 1,5 m temperatura gruntu jest stała i wynosi średnio od +4 do +8 stopni Celsjusza. GWC jest urządzeniem umożliwiającym kontakt (pośredni lub bezpośredni) powietrza z gruntem.
W naszej ofercie polecamy wymiennik glikolowy, w którym czynnikiem przenoszącym energię z gruntu do układu wentylacyjnego jest glikol.

Gruntowe Wymienniki Ciepła użyteczne są przez cały rok, w zależności od temperatury powietrza wchodzącego do GWC jego temperatura ulega obniżeniu, jest to korzystne latem lub podwyższeniu i z tej funkcji korzystamy zimą.
Dzięki prawidłowej konfiguracji powietrze zasysane w czasie zimy do centrali wentylacyjnej przechodzi wstępnie ogrzane, co skutkuje mniejszym zużyciem energii potrzebnej do podgrzania powietrza trafiającego do obiektu. Podobnie latem, w przypadku upałów po przepływie przez wymiennik powietrze ochłodzi się. Ponadto proces schładzania powietrza latem prowadzi do powstania wody kondensacyjnej, czyli wykroplenia wilgoci zawartej w powietrzu. Warto zaznaczyć, że jako jedną z najważniejszych zalet obniżenia wilgotności powietrza latem jest zdecydowania poprawa jakości powietrza i zmniejszenie odczucia ciężkiego oraz parnego powietrza.